พิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย

0

พิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย ขั้นตอนการประกอบพิธี

1. ตั้งโต๊ะพิธี 1 ตัว
โดยจะตั้งเอาไว้ที่ริมถนน หรือ ตั้งเอาไว้ในบริเวณพื้นที่สนามหน้าบ้านก็ได้ ขอเพียงตั้งเอาไว้กลางแจ้งหรือนอกหลังคาเป็นใช้ได้ ในกรณีที่ตั้งเอาไว้ที่สนามหน้าบ้านก็สมควรต้องเปิดประตูรั้วเอาไว้

2.โต๊ะพิธี
จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่เป็นไร  แต่สมควรปูด้วยผ้าสีแดงให้เรียบร้อยโดยกำหนดให้ตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือ และนำเครื่องสักการะบูชาออกมาตั้งวางบนโต๊ะจัดเรียงให้สวยงามก่อนเวลาสักเล็กน้อย

3. กระดาษสีเขียว
ให้เขียนชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของคนในบ้านอย่างครบถ้วน

4. กระดาษสีแดง
ใช้สำหรับเขียนคำเชิญเทพเจ้าให้มารับเครื่องสักการบูชาที่เตรียมไว้

5. การจัดเรียง

6.  คำบูชา
“ ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย  วันนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ท่านเสด็จมาข้าพเจ้า …….. บอกชื่อ ………. ทราบความนี้ดี   จึงตั้งใจจัดเตรียมเครื่องสักการบูชาชุดใหญ่  เอาไว้ต้อนรับประกอบด้วย ….บอกกล่าวสิ่งเครื่องสักการะที่นำมาถวาย …  ดังนั้น  จึงขอให้เทพเจ้าแห่งโชคได้โปรดรับเครื่องสักการบูชาเหล่านี้จากข้าพเจ้า ด้วยเถิด

7. สำหรับขั้นตอนการไหว้ ให้ทำตามลำดับดังต่อไปนี้ ;-

  • เมื่อถึงเวลามงคล ประธานในพิธี  ซึ่งหมายถึงพ่อบ้าน (หรือแม่บ้าน)  จุดธูป 3 ดอกเพื่อถวายเครื่องสักการะบูชา   โดยธูปที่จุดควรเป็นธูปดอกใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย  เพื่อทอดเวลา  แต่ก็ไม่ควรใหญ่มากจนขาดความสมดุลกับกระถางธูป
  • จุดเทียนแดง  1  คู่ ที่เตรียมไว้   (เทียนแดงที่เตรียมไว้ ควรมีขนาดใหญ่พอสมควร    ทั้งนี้ให้พิจารณาว่าสามารถต้านกระลมในบริเวณที่ตั้งโต๊ะพิธีได้โดยไม่ดับหรือไม่หมดก่อนเวลาอันสมควร    จึงจะเป็นการถูกต้อง
  • เมื่อจุดธูปเทียนเรียบร้อยแล้ว  ให้คุกเข่าลงอ่านคำเชิญตามที่ได้เขียนเอาไว้ในเทียบสีแดง และเมื่ออ่านมาถึง …. บอกกล่าวเครื่องสักการะที่นำมาถวาย …. ก็ให้ยกเครื่องสักการะถวายไปพร้อมๆ กับการบอกกล่าวนั้นด้วย
  • สำหรับ สมาชิกภายในบ้านคนอื่นๆ  ให้จุดธูปคนละ 3 ดอก  (ควรเป็นธูปเล็กตามปกติ)และทำการกราบไหว้บูชาตามสะดวก  โดยอาจเริ่มต้นคำบูชาที่ว่า  ……..  ข้าแต่ท่านเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ ……..ข้าพเจ้า  …………บอกชื่อ ………… ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้มากราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคขอลาภ  โดยในปีนี้ข้าพเจ้าขอ ………….. เอื้อนเอ่ยความปรารถนาที่มีอยู่ …………  (สิ่งที่ต้องการ หรือ ความปรารถนาที่ขอนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานที่เป็นไปได้ เช่น การขอให้ถูกรางวัลใหญ่ขอได้ แต่การขอให้ถูกรางวัลที่ 1 น่าจะเป็นเรื่องที่เกินเลยไปจากความเป็นจริง )  บอกกล่าวครบถ้วนแล้วทอดเวลาเอาไว้ประมาณ 30 – 45 นาที 

 

8.  ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เป็นเคล็ดลับสำคัญ
ในการเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเข้าไปประทับในบ้าน เพื่อกราบไหว้บูชาและขอโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย  ซึ่งคนจีนกล่าวไว้ว่า  “ คนที่สามารถอัญเชิญเทพเจ้าเงินตราเข้ามาประทับในบ้านได้สำเร็จ จะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดถนัดตา “ สำหรับ พิธีการอัญเชิญเทพเจ้าเงินตราเข้าบ้านทำได้โดย  ประธานของบ้านจุดธูปเล็ก 3 ดอกออกปากเชิญชวน ดังนี้ :-

8.1.   ข้าแต่ ไฉ่ซิงเอี้ย ผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย   บัดนี้ .. ถึงเวลาอันเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้ว  อีกทั้ง ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมพื้นที่มงคลภายในบ้านเอาไว้เรียบร้อยแล้ว   ดังนั้น  เมื่อข้าพเจ้าขอทำพิธีถวายส่งเครื่องการะบูชาเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเสด็จเข้าไปประทับในบ้านของข้าพเจ้า ด้วยเถิด
หมายเหตุ เมื่อบอกกล่าวแล้วเสร็จ ปักธูป  และทำพิธีเผาเครื่องสักการะส่วนที่เป็นกระดาษ  ซึ่งได้แก่  เทียบแดง เทียบเขียว  หงิ่งเตี๋ย   หงิ่งเต่า   เทียงเถ่าจี้

8.2. เมื่อเผากระดาษถวายส่งเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้ว    พิธีอัญเชิญไฉ่ซิงเอี้ย ให้ทำตามเคล็ดดังต่อไปนี้

  •  จัดกระถางธูปให้เรียบร้อย ให้ประธานในพิธีใช้ 2 มือ  ยกกระถางธูปขึ้นตั้งบนบ่าด้านขวา และให้สมาชิกคนอื่นๆ ช่วยกันถือ รูปปั้น เทียนแดง (ที่ยังไม่ได้ดับ) เดินตามและเข้าทางประตูหน้าบ้าน มุ่งหน้าสู่หิ้งหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
  • ให้ตั้งวาง กระถางธูป รูปปั้นและเทียนแดง (ที่ยังไม่ได้ดับ) เอาไว้บนหิ้งให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องรีบร้อน (สำหรับ  สมาชิกคนอื่นให้ช่วยกันนำเครื่องสักการะที่เป็นข้าว สาคู และผลไม้เข้าบ้านอย่างเร่งรีบ)
  • จากนั้นให้ประธานของบ้านจุดธูปอีก 3 ดอก บอกกล่าวเทพเจ้าเงินตราอีกครั้งหนึ่งความว่า   “  ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้พวกเราได้จัดเตรียมเอาไว้    สำหรับ ใช้เป็นที่ประทับของท่าน  เพื่อให้พวกข้าพเจ้ามีโอกาสได้กราบไหว้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้ขอให้คนในบ้านมีโชคลาภความสุข ความสำเร็จในการทำงาน มั่งมีเงินทอง สุขสมหวังตามที่ ปรารถนาทุกอย่างทุกประการด้วยเถิด “

 

9.  ในขณะที่ประธานของบ้านกราบไหว้บูชาเรียบร้อยแล้ว

ให้คนที่เก็บเครื่องสักการบูชา กลิ้งทองเข้าบ้านแล้วปิดประตู  และเมื่อประตูปิดก็ให้รีบดับเทียนที่หิ้งไฉ่ซิงเอี้ยในทันที
หมายเหตุ  เคล็ดลับคือ ต้องปิดประตูก่อนที่จะดับเทียนแดงสำหรับ  เครื่องสักการะที่เป็นข้าว  สาคู  และผลไม้  ให้นำไปแบ่งกันรับประทาน ส่วนน้ำแช่ยอดทับทิมให้นำไปใส่ตุ่มน้ำกินน้ำอาบ (ใส่แท้งน้ำ)  เพื่อชำระล้างความอัปมงคลและเรียกความเป็นมงคลให้คนในบ้าน 

10. สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง 
ในวันประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยนั้น  มีข้อห้ามสำคัญอยู่ 2 ประการ  คือ

  • ห้ามกวาดบ้าน   โดยเฉพาะบริเวณประตูหน้าบ้าน   ตำแหน่งเงินทอง  ในห้องนอน  ในห้องครัว  ทั้งนี้ เพราะในทางฮวงจุ้ย หมายถึง การกวาดเงินทองความโชคดีและความเป็นมงคลที่ได้ทำมาหมดไป
  • ห้ามกล่าวคำหยาบ หรือพูดทำลายตนเอง  เช่น  การด่าทอ หรือการพูดในทางลบ เช่น   ไม่มีปัญญาสร้างบ้านใหม่  , ผมไม่มีเงิน ,  เงินหมดแล้ว ,   เรามันจน , เราไม่ใช่คนรวย , เราทำสำเร็จยาก,บ้านเราคับแคบ  เป็นต้น