ฮวงจุ้ยกับชะตาชีวิต

0

คนจีนเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ” ชีวิตของคนเรานั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญรุ่งเรือง หรือยากไร้ซบเซาล้วนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน” และตามหลักวิชาฮวงจุ้ยถือว่าชะตาชีวิตของคนเราทุกคนถูก แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

  1. เทียนไช้ ซึ่งหมายถึง ฟ้าลิขิต
  2. เหล๋อนไช้  ซึ่งหมายถึง คนลิขิต
  3. ตี้ไช้ ซึ่งหมายถึง ดินลิขิต
  • ฟ้าลิขิต หรือ เทียนไช้

เทียนไช้หรือ ฟ้าลิขิตนั้น หมายถึงดวงชะตาในส่วนที่คนเราไม่อาจ เปลียนแปลงหรือกำหนดได้ หากจะอิงหลักธรรมก็หมายถึงการ ถือกำเนิดมาตามบุญและบาปที่ตนเองได้สร้างสมและกระทำเอาไว้ในอดีต เป็นสิ่งที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น วัน เดือน ปี และเวลาเกิด พ่อแม่ ญาติพี่น้องครอบครัววงศ์ตระกูล ฐานะและความเป็นอยู่ หรือแม้แต่พฤติกรรมหรือการกระทำที่บุคคลอื่นปฎิบัติต่อเรา เช่น คนที่เกิดมาในตระกูลพ่อค้าที่มั่งคั่ง ย่อมมีฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันกับคนที่เกิดมาเป็นลูกของชาวนา หรือคนหาเช้ากินค่ำ

ถึงแม้บุคคลทั้งสองนี้จะเกิดมาในวันเดือนปีและเวลาเดียวกัน แต่วาสนาของบุคคลทั้งสองนี้ย่อมมีความแตกต่างกันในฐานะทางสังคมชีวิตความเป็นอยู่อย่างเห็นได้ชัด นี่คือสิ่งที่เรียกว่าฟ้าลิขิต เพราะเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นภูมิกำเนิดของตนเองได้ตามชอบใจ ชะตาชีวิตหรือดวงกำเนิดนี้มีความสำพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลแต่ละคนอยู่ 30  ส่วน

ถึงแม้ ในเรื่องของชะตาฟ้าลิขิต เราไม่อาจที่จะแก้ไขได้ แต่ดวงชะตาที่เหลือ เป็นส่วนที่เราสามารถกำหนดเองได้ หากไม่ปล่อยให้ ชีวิตดำเนินไปตามยถากรรมมากจนเกินไป เราก็มีโอกาสในการเลือกหนทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่เรา ต้องการได้อีกถึงที่ 70 ส่วนและใน 70 ส่วนที่เหลือนี้แบ่งออกเป็น

  • คนลิขิต หรือ เหล๋อนไช้

คนลิขิต เป็นส่วนของวิถีชีวิตที่เราเลือกเองได้ โดยเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ เลือกที่จะแสวงหาโอกาสหรือปล่อยให้โอกาสหลุดลอยผ่านไป เลือกหนทางและวิถีในการดำเนินชีวิตของเราได้เอง โดยใช้สติปัญญา ความรู้ ความขยันขันแข็งวิริยะพากเพียรในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่เราคาดหวังเอาไว้ได้ ในเรื่องของคนลิขิตนั้นเรามีความสามารถที่จะกระทำได้เพียง 40  ส่วน

จะเห็นได้ว่ามีคนไม่น้อยที่ต่อสู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตาในภูมิกำเนิดของตน พยายามขวนขวายดิ้นรนทุกวิถีทาง แต่เมื่อความสำเร็จใกล้จะมาเยือนก็ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานา ทำให้สิ่งที่เพียรสร้างมาพังทลาย หรือประสบความสำเร็จได้ช้ากว่าเดิม คนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมองข้ามความลับที่ถูกเก็บงำซ่อนเร้นเอาไว้ ก็คือเรื่องของ ดินลิขิต

  • ดินลิขิต หรือ ตี้ไช้

ตี้ไช้หรือ ดินลิขิต หมายถึง อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นตัวแทนของมนุษย์ ในการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อม เพราะพื้นดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนนั้นมีส่วนในการชักนำพลังมงคลของจักรวาลที่เคลื่อนตัวอยู่ในกระแสของธรรมชาติ ที่หลักวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่ากระแสชี่ ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง หากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังนั้นมีการวางตัวไปถูกต้องตามหลักธาตุและทิศที่สอดคล้องเกื้อหนุนกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย ในขณะเดียวกัน หากธาตุทิศทางที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนไม่สอดคล้องกับดวงชะตาผู้อยู่อาศัย ก็จะนำมาซึ่งอุปสรรคและปัญหา ความถดถอย  โรคภัยไข้เจ็บ การสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ฯลฯ

จากการสังเกตและจดบันทึกของชาวจีนโบราณที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางดีและร้าย เมื่อบุคคลเราอยู่อาศัยในบ้านหลังหนึ่งๆ หรือที่เราเห็นได้ในปัจจุบันก็คือ คนบางคนอาศัยในบ้านหลังเล็กๆ ทำมาหากินประกอบธุรกิจจนมั่งคั่งร่ำรวยขึ้น จึงไปซื้อบ้านที่ใหญ่โตสมฐานะกว่า แต่เมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ก็เริ่มประสบปัญหา ต่างๆมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เรื่องที่ยกตัวอย่างขึ้นมาก็มีอยู่ให้เราเห็นกันไม่น้อยในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้

หลายคนโทษที่ดวงชะตาของเขาตกต่ำ ทำให้พบกับปัญหาและอุปสรรค ในหลักของวิชาฮวงจุ้ยนั้นเรื่องของดวงชะตาตกต่ำก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะบุคคลผู้นั้นหากดวงชะตาของเขาดีอยู่  เขาก็คงไม่เลือกซื้อบ้านที่ไม่เกื้อหนุนตนเองจนนำพาชีวิตของตนเองไปพบอุปสรรคและปัญหา ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นที่จะต้องใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยมาเป็นพี้นฐานในการตัดสินใจในการเลือก ปรับปรุงแก้ไขอาคารบ้านเรือน