ฮวงจุ้ยห้องครัว สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

0

ฮวงจุ้ยห้องครัว สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

ครัวเป็นที่ประกอบอาหาร ส่งผลดีและร้ายในหลักฮวงจุ้ยได้ เพราะในครัวมีการใช้ทั้งน้ำและไฟซึ่งมีการความสัมพันธ์ระหว่าง2ธาตุ  โดยครัวสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะตำเแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักฮวงจุ้ย ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ดีนำมาซึ่งความร่ำรวยและโชคดี ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะนำซึ่งการสูญเสียเทรัพย์สินเงินทอง และเจ็บป่วยได้

ให้พิจารณาตำแหน่ง เตาไฟ ดังต่อไปนี้    

 • ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟ จะเป็นอัปมงคล
 • ไม่ควรหันหน้าเตาไปทางประตูหลัก ห้องส้วมและห้องนอนเจ้าของบ้าน
 • ไม่ควรตั้งเตาอยู่เหนือท่อระบายน้ำเสีย หรือใต้ขื่นคาน
 • ไม่ควรตั้งเตาไว้หลังหัวเตียง
 • ไม่ควรตั้งเตาติดหลังห้องส้วม
 • หลีกเลี่ยงตั้งเตาไว้หน้าหน้าต่าง
 • ไม่ควรตั้งเตาไว้มุมห้องและไว้กลางบ้าน
 • ไม่ควรตั้งเตาไว้ระหว่างก๊อกน้ำ 2ก็อก
 • ไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าตรงกับเตา
 • ห้องครัวห้ามอยู่ติดกับห้องนอน ถ้าจำเป็นจะตั้องกั้นผนังห้องครัวและห้องนอนอย่าให่มีอากาศเข้าถึงกันได้
 • ไม่ควรเตาแก๊สตั้งติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม
 • การตั้งเตาควรหันที่ปิดเปิดให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน * หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
 • ด้านหลังเตาแก๊สห้ามมีบ่อน้ำ
 • ด้านหลังเตาอย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
 • ครัวเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะไม่มีทรัพย์สินเก็บ
 • ตัวเตาในบ้านอย่าให้คนนอกบ้านเห็นจะไม่เหลือเงินเก็บ
 • หน้าเตาไฟหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ดี เป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูกรหัสราศีทิศของเจ้าของ บ้านด้วย
 • ไม่ควรสร้างเตาในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน
 • ท่อน้ำอยู่ใต้เตาไม่ดี เพราะน้ำกับไฟเป็นศัตรูกัน

 

ให้พิจารณาจุดห้องครัวดังนี้

 • ครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
 • ห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือให้บ่อเก็บน้ำ
 • ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลมแรงพัดผ่าน
 • ครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชคของบ้าน
 • บ้าน2 ชั้นห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ
 • ระดับพื้นครัวและห้องอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน
 • หลังคาห้องครัวไม่ควรไม่ควรเปิดหรือปิดได้
 • ปล่องระบายควันไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น
 • ร้านค้าควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้า ความสำคัญ ฮวงจุ้ย ห้องครัว เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่ซินแสจำนวนมากให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง