การจัดวาง โต๊ะทำงานผู้บริหาร เสริมฮวงจุ้ย

0

เป็นแผนภูมิประกอบการวางโต๊ะทำงานของผู้บริหาร ในตำแหน่งแผนภูมิ 8 ทิศ

การจัดวางโ ต๊ะทำงานผู้บริหาร เสริมฮวงจุ้ย

อุปถัมภ์

ทิศตะวันตกเหนือ
NW 292.5 – 337.5

อาชีพ

ทิศเหนือ
N 337.5 – 22.5

แผนงาน

ทิศตะวัออกเฉียงเหนือ
NE 22.5 – 67.5

บริวาร

ทิศตะวันตก
W 247.5 – 292.5

จุดศูนย์กลาง

ครอบครัว

ทิศตะวันออก
E 67.5 – 112.5

สมรส

ทิศตะวันตกใต้
SW 157.5 – 247.5

ชื่อเสียง

ทิศใต้
S 157.5 – 202.5

การเงิน

ทิศตะวัออกเฉียงใต้
SE 112.5 – 157.5

 

 💡  ตำแหน่ง อุปถัมภ์
••  เป็นตำแหน่งของการช่วยเหลือ บริเวณนี้สิ่งที่ควรมาอยู่น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะจะคอยช่วยเหลือหรือเป็นตำแหน่งโต๊ะของเลขานุการ
 💡  ตำแหน่ง อาชีพ
••  เป็นตำแหน่งของประตู ซึ่งนิยมให้เปิดประตูทางด้านซ้าย เพราะด้านนี้จะเป็นความเคลื่อนไหวจึงจะเหมาะสม
 💡  ตำแหน่ง แผนงาน
••  น่าจะเป็นส่วนที่เก็บเอกสารหรืองานวิชาการ
 💡  ตำแหน่ง บริวาร
••  ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของพนักงาน ผู้บริหารไม่ควรนั่ง

 

 💡  ตำแหน่ง ครอบครัว
••  เป็นจุดที่ให้ความอบอุ่นกับคนภายในองค์กร น่าจะเป็นตำแหน่งของการพักผ่อนหรือรับแขก เพราะจะทำให้ความรู้สึกที่อบอุ่น
 💡  ตำแหน่ง สมรส
••  เป็นจุดของความรื่นเริง ผู้บริหารลำดับสูงไม่ควรนั่ง
 💡  ตำแหน่ง ชื่อเสียง
••  ตำแหน่งนี้เป็นจุดที่ดีมากสำหรับการสร้างชื่อเสียง แต่ข้อเสียคือเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีเงิน
 💡  ตำแหน่ง ความมั่นคง
••  เหมาะสำหรับผู้นำองค์กร เพราะเป็นจุดศุนย์รวมความมั่นคงและเงินทอง

ขอขอบคุณหนังสือ วิธีดูฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง