ไม้มงคลหลักๆ ที่น่าสนใจ

0

ไม้มงคล ต่างๆ

ต้นโป๊ยเซียน
ตามหลักของจีนเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของเทพทั้ง 8 ที่จะประทานสิริมงคลให้แกผู้ปลูกเป็นอย่างดี พรทั้ง 8 ของ 8 เซียนคือ มั่งคั่งร่ำรวย โชคดีมีชัย แคล้วคลาดปลอดภัย อายุมั่นขวัญยืน เป็นที่รักใคร่ชื่นชม มีดีที่ภาษา ปลอดศัตรูมีแต่ผู้นิยม มีสุขภาพดีปลอดจากโรคภัย

ต้นทับทิม
เป็นมงคลในทางอุดมสมบูรณ์ เพราะทับทิมนั้นเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดงดงามดั่งเพชรพลอยและมีเมล็ดมากมายนับไม่ถ้วน จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการมรบุตรที่ดีมีลูกหลานเต็มบ้าน มีเงินทองมั่งคั่ง และมีพลังปัดเป่าเคราะห์ภัยทั้งหลาย

ต้นโบตั๋นหรือต้นพุดตาน
มีผู้วิเคราะห์ว่าดอกโบตั๋นมีดอกและใบคล้ายดอกพุดตาน ว่าอาจจะเป็นชนิดเดียวกัน บ้างว่าแค่คล้าย และเป็นคนละชนิดกัน ถึงอย่างไรก็ตามโบตั๋นเป็นดอกไม้มงคลเสริมดวงเสน่ห์ ส่งเสริมเมตตา และเสริมสร้างความมั่งมีศรีสุขได้ ดังนั้นถ้าสามารถปลูกต้นโบตั๋นหรือพุดตานได้ ถือว่าเสริมส่งชีวิตเป็นอย่างดี

ต้นไผ่สีสุก
ในตำราไทยก็ส่งเสริมให้ปลูกหน้าบ้าน เพิ่อเป็นสิริมงคลแห่งความมั่งมีศรีสุข