Browsing: ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 มาปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานกันเถอะ

การ ปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน นอกจากจะช่วยให้เกิดความสบายใจในเรื่องการทำงานแล้วยังช่วยให้โต๊ะทำงานสะอาดห่างจากการสะสมเชื้อโรคด้วยเช่นกัน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวข้องกัน

การจัดวาง ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน ผู้บริหารและพนักงานและการตกแต่งภายในสำนักงานล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประกอบการและประสิทธิ์ภาพในการทำงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 อิทธิพลของสีต่อการค้า การขาย

สีสันแต่ละสีให้หลากอารมณ์และความรู้สึกได้หลายมิติ มิใช่นำมาใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ทางฮวงจุ้ยสามารถมาใช้ส่งเสริมอาชีพและธุรกิจของท่านได้ การใช้สีให้

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 ความแรงของน้ำพุส่งผลต่อฮวงจุ้ยอย่างไร?

เพราะทราบมาว่า “น้ำ” คือ “เงิน” แต่บางบ้านก็ติดแล้วเจริญขึ้น บางบ้านก็ติดแล้วเจริญลงที่เป็นเช่นนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานผู้บริหาร

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานผู้บริหาร มีความสำคัญเพราะผู้บริหารก็เหมือนเสาหลักของกิจการ เรามามองส่วนสำคัญสำหรับการทำงานของผู้บริหารนั่นคือ “โต๊ะทำงาน”

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 เคล็ดลับจัดออฟฟิศตามหลักฮวงจุ้ย

ตำแหน่ง “มังกรเขียว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน ความร่ำรวย และพลังอำนาจ ตำแหน่งอง “พยัคฆ์ขาว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัย

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 เสริมสร้างสัมพันธภาพในที่ทำงาน

ข้อสำคัญที่สุดคือ ออฟฟิศควรสว่าง สดใส  อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีของกองระเกะระกะ เพื่อให้พลังงานดีไหลเวียนได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ประสบความสำเร็จ และเพื่อนร่วมงานกลมเกลียวกัน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 กระตุ้นฮวงจุ้ย ช่วยธุรกิจก้าวหน้ามั่นคง

ด้วยการกระตุ้นจุดโชคลาภและความสำเร็จ ให้ลองตรวจสอบดูจุดความก้าวหน้า โชคลาภ และความสำเร็จหันเข็มทิศตรงไปยังที่ทางเข้า จากนั้นทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
0 แก้เคล็ดฮวงจุ้ยส่งเสริมการทำงาน

แก้เคล็ดฮวงจุ้ยส่งเสริมการทำงาน จากที่ทำงานวุ่นวายมาก งานมีปัญหาบ่อย เจ้านายไม่ค่อยส่งเสริม เพื่อนร่วมงานขี้อิจฉา ให้แก้เคล็ดตามวันเกิดดังต่อไปนี้